Zamówienie na usługi społeczne z dnia 28.03.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług: ochrona imprez o charakterze masowym organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 12.00

    status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media