Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Power Festival w Łodzi w dn. 07.06.2016 r.

Kod CPV: 79952999-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali

 

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Social media