Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej (stacjonarnej) dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2017 r. do godz. 12.00.

 

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy pytania i odpowiedzi informacja o wyborze oferty informacja o ponownym wyborze

status: zakończone

rodzaj: usługa

finansowanie z UE: nie

Social media