Ogłoszenie z dn. 15 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa gablot ekspozycyjnych i nośników reklamowych na terenie Łodzi, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017 r. do godz. 12.00.

 

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy   wzór umowy cz. 1 i 2  wzór umowy cz. 3 informacja o wyborze

rodzaj: usługi

status: zakończone

finansowanie ze środków UE: nie

Social media