Zapytanie ofertowe z dn. 24.11.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2017 r. do godz. 14.00.

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  projekt umowy pytania i odpowiedzi informacja o wyborze

 

rodzaj: usługi

status: zakończony

 

Social media