Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  14.11.2017 r. do godz. 12.00

 

ogłoszenie o zamówieniu   formularz ofertowy  wzór umowy informacja o unieważnieniu

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne

Social media