Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 r.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów promocyjnych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2017 r. do godz. 10.00.

zapytanie ofertowe  Załącznik nr 1 opz – czapka  załącznik nr 1 opz – szalik   formularz ofertowy  wzór umowy informacja o unieważnieniu

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne

Social media