Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.10.2017 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:  Kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi w okresie 01.12-23.12.2017 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2017 r. do godz. 12.00.

ogłoszenie o zamówieniu   Załącznik 1: opis przedmiotu zamówienia   Załącznik 2: formularz ofertowy   Załącznik 3: wzór umowy   Załącznik 4: wykaz usług informacja o wyborze

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne

Social media