Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.01.2017-31.12.2017 r.

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2016 r. do godz. 10.00
informacja o wyborze

rodzaj: usługa
środki finansowe: własne
status: zakończone

Social media