Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie i montaż instalacji artystycznej w formie neonu 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2018 r. do godz. 10.00

 

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Informacja o wyborze

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

Social media