Zapytanie ofertowe z dnia 5.12.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętów elektronicznych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy pytania i odpowiedzi

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2016 r. do godz. 11.00

informacja o wyborze

rodzaj: dostawa
środki finansowe: własne
status: zakończone

Social media