Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest usługa polegająca na montażu elementów ceramicznych do zewnętrznej ściany budynku – wykonanie mozaiki.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2018 r. do godz. 9.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy   wzór umowy informacja o unieważnieniu

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

Social media