Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest zapewnienie zaplecza sprzętowego do organizacji imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. „Urodziny Tuwima” w dniu 13.09.2017 r. w Pasażu Leona Schillera
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2017 r. do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Projekt umowy Załącznik nr 3 – Rider ogólny Załącznik nr 4 – Rider wymagany informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media