Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętów elektronicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy pytania i odpowiedzi informacja o wyborze

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2016 r. do godz. 9.00

rodzaj: dostawa
środki finansowe: własne
status: zakończone

Social media