Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest  dostawa materiałów biurowych.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2018 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  formularz cenowy ze specyfikacją materiałów  wzór umowy informacja o wyborze

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

Social media