Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa nośników reklamowych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2016 r. do godz. 9.00
zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy pytania i odpowiedzi do treści zapytania pytania i odpowiedzi cz.2 wybór oferty

rodzaj: dostawa
środki finansowe: własne
status: zakończone

Social media