Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń w czterech częściach.

Termin nadsyłania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 9.00

zapytanie ofertowe wzór umowy formularz ofertowy informacja o wyborze ofert

rodzaj zamówienia: dostawa
status: zakończono
środki finansowe: własne

Social media