Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Łódź Design Festival 2017

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

 

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

status: zakończone

rodzaj: usługi

 

Social media