Zapytanie ofertowe z dnia 2 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Termin nadsyłania ofert: 09.11.2016 r. do godz. 12.00
zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy pytania i odpowiedzi informacja o odstąpieniu od wyboru

rodzaj postępowania: usługi
status: zakończone
źródło finansowania: środki własne

Social media