Zamówienie na usługi społeczne z dnia 09.08.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  „Teatr na Piotrkowskiej” – spektakl teatralny pt. „Ziemia Obiecana” w dniu 16.09.2017 r. wraz z transportem montażem i demontażem

Główny kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Dodatkowe kody CPV*: 92370000-5 usługi techników dźwięku

ogłoszenie o zamówieniu załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 formularz ofertowy  załącznik nr 3 projekt umowy

 

załącznik nr 1.1. plan oświetlenia załącznik nr 1.2. plan sceny załącznik nr 1.3. wizualizacja załącznik nr 1.4. rider techniczny teatru załącznik nr 1.5. mapa terenu

Termin i miejsce składania ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.30, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sala konferencyjna, I piętro.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media