Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie pod względem medycznym na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.2016 – 01.10.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 14.00.

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wybór oferty ponowny wybór oferty

status: zakończony
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media