Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia, kabin toaletowych oraz krzeseł na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.-01.10.2016 r.

Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 10.00.

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wybór oferty

status: zakończony
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media