Informacja z dnia 25.07.2017 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991, Nr 114, poz. 493, t.j. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia: organizacja przedsięwzięcia kulturalnego – Urbanator Days, w ramach którego odbędą się warsztaty muzyczne oraz koncert zespołu EBAS i Urbanator połączony z jam session w klubie Wytwórnia w Łodzi. 

Termin realizacji: 11-12.09.2017 r.

Wykonawca: Fundacja „URBANIAK.COM” z siedzibą w Warszawie (00-871) przy ul. Żelaznej
nr 67, lok. 75.

 

informacja o zamiarze informacja o udzieleniu zamówienia

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne

Social media