Zamówienie na usługi społeczne z dnia 19.07.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

ogłoszenie   wzór umowy  formularz ofertowy

 

Termin składania ofert: 26.07.2017 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: sekretariat Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi

Social media