Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2016 r. na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej – spektaklu plenerowego „Łajza” w dniu 01.10.2016 r. w pasażu Schillera, wraz z transportem, montażem i demontażem wszystkich komponentów zapewnionych przez Wykonawcę oraz obsługą osobową, według specyfikacji.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Termin i miejsce składania ofert: 17.08.2016 godz. 14.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, Łódź, 90-423, sekretariat I piętro

zapytanie ofertowe załącznik nr 1 specyfikacja załącznik nr 2 formularz ofertowy załącznik nr 3 wzór umowy pytania od Wykonawców i odpowiedzi informacja o wyborze Wykonawcy status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media