Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 lipca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia Magiczny Pasaż Róży oraz zapewnienie i obsługa techniczna sceny mobilnej w Pasażu Rubinsteina

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2018 r. do godz. 12.00.

ogłoszenie o zamówieniu  formularz ofertowy  wzór umowy  wzory oświadczeń opis przedmiotu zamówienia

 

pytania i odpowiedzi informacja o unieważnieniu

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

 

Social media