Zapytanie ofertowe z dnia 12 lipca o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: wykonanie i dostawa druków promujących wydarzenia w ramach Urodzin Łodzi organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 15.07.2016 r. do godz. 11.00.

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wybór oferty

stan postępowania: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media