Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion

Kod CPV: 7995000-3 Usługi w zakresie organizacji pokazów mody

Przewidywany wykonawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,  ul. Wojska Polskiego 121, Łódź, 91-726.

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

rodzaj: usługi

status: zakończone

 

Social media