zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: „Letnie plenerowe wydarzenia artystyczne na ul. Piotrkowskiej” – zapewnienie zaplecza sprzętowego wraz z usługą transportową.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 29.06.2017 r. do godz. 10.00.

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  projekt umowy  informacja o wyborze

 

rodzaj:usługi

status: zakończone

źródło finansowania: środki własne

Social media