Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,c ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: wykonanie instalacji artystycznej z tysięcy wstążek autorstwa Jerzego Janiszewskiego w przestrzeni Starego Rynku w Łodzi w okresie lipiec – październik 2016.

Kod CPV 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
92310000-7 Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu

Przewidywany wykonawca: Fundacja Urban Forms z siedzibą w Ozorkowie, Celestynów 8A, 95-035

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rodzaj: usługi
źródło finansowania: własne
status: zakończone

Social media