Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  21.06.2017 r. do godz. 12.00.

ogłoszenie o zamówieniu  formularz ofertowy  wzór umowy   informacja o wyborze

rodzaj zamówienia: usługi

status: zakończone

Social media