Zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprezy Urodziny Łodzi w dniach 29-30.07.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 28.06.2016 r. do godziny 10.00.
zapytanie ofertowe formularz ofertowy wybór oferty

Social media