Zamówienie na usługi społeczne z dnia 05.06.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2017 r. wraz z transportem montażem i demontażem

Główny kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Dodatkowe kody CPV*: 92370000-5 usługi techników dźwięku

Termin i miejsce składania ofert: 12.06.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

 

ogłoszenie o zamówieniu  opis przedmiotu zamówienia  formularz ofertowy   wzór umowy

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia- ridery techniczne

załącznik nr 1 do opz  załącznik nr 2 do opz  załącznik nr 3 do opz  załącznik nr 4 do opz   załącznik nr 5 do opz    załącznik nr 6 do opz   załącznik nr 7 do opz   załącznik nr 8 do opz   załącznik nr 9 do opz

 

pytania i odpowiedzi  pytania i odpowiedzi 2

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  informacja o ponownym wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media