Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie 20 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 01-15.06.2017 w Łodzi  oraz  30 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 15-30.07.2017 r. w Łodzi.

Oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2017 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe   formularz ofertowy   wzór umowy informacja o wyborze oferty

status: zakończone

rodzaj: usługi

 

 

Social media