Zamówienie z dn. 29 marca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  koncert plenerowy w ramach 5. edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 13.05.2018 wraz z transportem montażem i demontażem wszystkich wymaganych elementów zapewnionych przez Wykonawcę, tj.

Część 1 – wynajem i obsługa sceny wraz z realizacją transmisji video

Część 2 – wynajem, montaż i demontaż krzeseł wraz z transportem.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  05.04.2018 r. do godz. 12.00

 

ogłoszenie o zamówieniu zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 formularz ofertowy  zał. nr 3 a wzór umowy (cz.1)  zał. nr 3 b zwór umowy – (cz.2)  Zał. nr 4 a,b oświadczenia ogłoszenie o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie

Social media