Zamówienie na usługi społeczne z dnia 11.05.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich w Łodzi.

Kod CPV 55110000 – 4 Hotelarskie usługi noclegowe

Termin i miejsce składania ofert: 18.05.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

 

ogłoszenie o zamówieniu formularz ofertowy wzór umowy informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media