Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia na czas organizacji imprezy plenerowej – koncert w Pasażu Schillera w dn. 13.05.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2018 r. do godz. 12.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  wzór umowy informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie

Social media