Zamówienie na usługi społeczne z dnia 22.03.2018 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług: ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 12.00, sekretariat Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423, Łódź

 

ogłoszenie o zamówieniu   zał. nr 1 formularz ofertowy  zał. nr 2 wzór umowy  zał. nr 3 oświadczenia pytania i odpowiedzi informacja z otwarcia ofert informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
finansowanie z UE: nie

Social media