Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprez: „594. Urodziny Łodzi” w dniach 28-30.07.2017 r. oraz „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 15-17.09.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2017 r. do godz. 10.00

       

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media