Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: promocja w ramach organizacji „The Night of the Proms” w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje)
Kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia ogłoszenie o udzieleniu udzielenia zamówienia

Social media