Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2019 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe formularz ofertowy wzór umowy odpowiedzi na pytania zapytanie ofertowe – zmiana wzór umowy – zmiana informacja o wyborze

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

Social media