Zapytanie ofertowe z dn. 11.01.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: monitorowanie systemu alarmowego dwóch obiektów z interwencją grup patrolowych.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2018 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe  formularz ofertowy  wzór umowy pytania i odpowiedzi wybór ofert

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

środki finansowe z UE: nie

 

Social media