Zamówienie na usługi społeczne z dnia 13.01.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 12.00
ogłoszenie o zamówieniu formularz ofertowy wzór umowy informacja o wyborze

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne

Social media