Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival w Łodzi w latach 2016-2019 (4 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Fundacja Pro Lux Monumentis z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 lokal 10U, 90-103

ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Social media