Łódzkie Centrum Wydarzeń przygotowało drugą edycję Przecieków Sztuki, cyklu przedsięwzięć artystycznych, który daje szanse zaistnienia młodym twórcom. Zwycięzcy dostaną 10 tys. zł – 8 tys. na realizację pomysłu i 2 tys. wynagrodzenia. Kandydaci nie muszą legitymować się dyplomem żadnej uczelni artystycznej, liczy się pomysł. Twórcy mogą się wykazać kreatywnością na rozmaitych polach, przygotować instalacje artystyczne, rzeźby, happeningi. Zgłaszać się można od 16 maja do 9 lipca.

– W ciągu ostatnich lat udało się do Łodzi sprowadzić światowe gwiazdy malarstwa wielkoformatowego. W tym roku również do Łodzi przyjadą znane nazwiska, ale symultanicznie chcemy, aby szansę zaprezentowania swoich pomysłów mieli także twórcy, którzy nie mają jeszcze wyrobionej marki – mówi Michał Bieżyński, kurator ds. sztuki w przestrzeni miejskiej z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

– Ideą projektu Przecieki Sztuki jest umożliwienie mniej znanym artystom tworzenia obiektów oraz akcji artystycznych umiejscowionych bezpośrednio w łódzkiej przestrzeni publicznej – opowiada Bieżyński. – Projekt ma na celu rozwinięcie wyobraźni plastycznej na temat sposobu myślenia o elementach przestrzeni publicznej jako medium dla działań artystycznych. Dzięki temu na łódzkich ulicach, w przestrzeni skwerów i podwórek powstaną innowacyjne obiekty artystyczne, rozwijające ideę Łodzi jako miasta związanego z awangardową i nowoczesną sztuką.

Do tej pory w ramach Przecieków Sztuki udało się zrealizować trzy pomysły – w październiku zeszłego roku Anna Pacholik zorganizowała artystyczno-społeczny happening w Parku Sienkiewicza, w grudniu Jan Markiewicz przymocował instalację artystyczną do budynku na ul. Piotrowskiej 97, w marcu zaś Borys Kosmynka stworzył „8m³ Ciszy” – instalację artystyczną w Manufakturze. Kolejna praca artystyczna znajduje się w Parku Staromiejskim – instalacja „True/Fake” autorstwa francuskiego artysty Baptiste Loprieno.

Michał Bieżyński, ŁCW: – W tym roku projekt będzie funkcjonował na zasadzie stypendium na realizację działań artystycznych w przestrzeni miejskiej w Łodzi. Mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani, bez konieczności legitymowania się indeksem jakiekolwiek uczelni artystycznej. Wybrani artyści skorzystają ze wsparcia finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń do kwoty 10.000zł brutto, przy zachowaniu podziału 8/2 tj. 8.000 zł na zakup materiałów plastycznych lub usług niezbędnych do wykonania przedstawionego wcześniej obiektu lub działania oraz 2.000 zł na wynagrodzenie.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy, w którym trzeba przedstawić propozycje projektu artystycznego w przestrzeni miejskiej w Łodzi. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: przeciekisztuki@gmail.com w terminie 16.05 -09.07.2017 r.

Spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, w dniach 10-15.07.2017 r. zostanie wybranych do trzech najciekawszych projektów. Preferowane będą projekty „niemuralowe” – rzeźby, instalacje, obiekty przestrzenne, happeningi, realizacje site-specific. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje możliwość częściowego „wplecenia” muralu w większą formę pracy.

Projekty mogą być tworzone tylko i wyłącznie w przestrzeniach dostępnych dla wszystkich mieszkańców, do których w bezpieczny sposób można dotrzeć. Nie będą brane pod uwagę projekty artystyczne, realizowane na terenie takich przestrzeni, jak: pustostany, opustoszałe budynki, przestrzenie zamknięte dla mieszkańców.

Cykl Przecieki Sztuki nie jest organizowany na zasadzie festiwalu, który odbywa się w jednym, konkretnym terminie, a funkcjonuje bardziej jako całoroczny program. Za wybór artystów, koordynację, promocję oraz organizację projektu odpowiedzialna będzie para koordynatorów:

– Michał Bieżyński, kurator ds. sztuki miejskiej z ramienia Łódzkiego Centrum Wydarzeń

– Aleksandra Ignasiak, asystent w Pracowni Malarstwa pod kier. Prof. Marka Saka na Wydziale Grafiki i Malarstwa  na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Rezultatem działań artystycznych będą dostępne dla wszystkich mieszkańców uliczne realizacje plastyczne. Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie FB projektu:

www.facebook.com/przeciekisztuki

 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin są do ściągnięcia tutaj:

Formularz zgłoszeniowy projektu Przecieki Sztuki

Regulamin II edycji projektu Przecieki Sztuki

Social media