Baptiste Loprieno o instalacji „True/Fake”, przygotowanej w ramach cyklu Przecieki Sztuki (instalację można oglądać w Parku Staromiejskim):

Jakie jest nasze postrzeganie rzeczywistości? Czy jest nią to co widzimy, to co odczuwamy, to czego dotykamy? Odpowiedzi na to proste pytanie z czasem stają się coraz trudniejsze. W dzisiejszym świecie wszystko jest połączone z nowoczesnymi technologiami, nasza percepcja świata musi go przez cały czas na nowo redefiniować. Rzeczywistość wirtualna i zdygitalizowany świat zaczynają odgrywać w naszym życiu coraz większą rolę.

Przykładowo, w takich miejscach jak kina typu Imax, oglądając film możemy doświadczyć różnych zapachów, poczuć na sobie podmuch wiatru czy nawet krople deszczu. Czujemy je, ale wiemy, że są nieprawdziwe. Coraz większą popularnością cieszą się dzisiaj nakładane na głowę, specjalne zestawy z wirtualną rzeczywistością, dzięki którym zyskujemy praktycznie nieograniczoną paletę możliwości „znalezienia się” w zupełnie innej „rzeczywistości”. Google Street View jest również bardzo wyrazistym przykładem. W dzisiejszym świecie możemy praktycznie „zwiedzić” każdy zakątek świata bez wychodzenia z pokoju.

Fenomen kopiowania rzeczywistości także zmienia zasady naszej percepcji. Obecnie kopiowane jest praktycznie wszystko – podrabiane markowe towary, kopie dzieł sztuki czy kopiowanie natury i tworzenie syntetycznych roślin, które wyglądają jak żywe. Rok temu we Francji wystawiłem za okno sztuczne kwiaty. Po chwili zauważyłem owady, które chciały wejść z nimi w interakcję, kilka pszczół próbowało zapylić kwiaty, nie były w stanie dostrzec różnicy.

W dzisiejszym świecie mnóstwo rzeczy może być syntetycznych. Ludzie są tak do nich przyzwyczajeni, że ja jako artysta mógłbym zastąpić rośliny, krzewy czy nawet drzewa w parku ich sztucznymi odpowiednikami i prawdopodobnie nikt by tego nie zauważył. Syntetyczna natura, która o każdej porze roku wygląda tak samo, „perfekcyjnie, zawsze „w rozkwicie”, ale która daje tylko i wyłącznie pusty aspekt estetyczny,

Moja instalacja bada ten problem „sztuczności”. Wykorzystując syntetyczną trawę, stworzyłem dwa napisy w parku staromiejskim. Są to: FAKE (udawany, imitowany, fałszowany) i TRUE (prawdziwy, rzeczywisty, autentyczny). Napisy ze sztucznej trawy zostały wplecione w trawę naturalną w taki sposób, że jeśli ktoś nie skupi uwagi, najprawdopodobniej nie zauważy różnicy. Chciałbym zapytać odbiorcę o jego odczucia, o jego rozsądek, o jego percepcję rzeczywistości.

English version:

What is our perception of reality? Is it what we see, what we feel or what we touch? The answers for that simple question gets harder and harder with time. Nowadays, everything is connected with all these new technologies, our perception of real things has to redefine them constantly. The virtual reality and globally digital world takes more and more space in our life.

For example, in such places like the Imax cinemas, while watching the movie, we discover lots of different scents, we can feel the wind blow or even the rain. We can feel it, but we know that it’s fake. These days virtual reality headsets are becoming more and more popular. Thanks to them, we receive basically unlimited palette of possibilities of various places. Google Street View is also a very vibrant example. Today, we can “visit” almost every place in the whole world, without leaving our room.

The phenomenon of copying the reality also changes the rules of our perception. Today almost everything is copied. Copy of brand things, copy of art pieces and even copy of nature with synthetic plants that looks as real as the originals. Last year in France, I put synthetic flowers outside and after a while I saw the insects trying to interact with them, some bees wanted to gather the flowers, they were not able to see the difference.

My idea is that a lot of things are copied and we don’t know about it. As an artist, I could totally replace a city park with fake grass, plants and even trees and probably nobody would notice. A fake, disturbing nature, that would not follow the seasons, always in bloom and „perfect”, bringing nothing but an aesthetic aspect.

My installation deals with this subject through synthetic grass. The idea is to use this matter in the Staromiejski Park to write two words. These words are FAKE and TRUE. These words are placed on real grass to make them hard to differentiate, to force us to focus. Through this installation, I want to make the viewer rethink his senses, feelings and perception of reality.

Social media