Przecieki Sztuki

Przecieki Sztuki to wspólna inicjatywa Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Akademii Sztuk Pięknych, której celem jest organizacja działań artystycznych w przestrzeni miejskiej. Pierwszym wydarzeniem przygotowanym pod szyldem Przecieków Sztuki był artystyczno-społeczny happening Anny Pacholik. Artystka zaprosiła łodzian do wspólnego układania mandali z warzyw, owoców i różnego rodzaju produktów spożywczych w parku Sienkiewicza. Dzieło sztuki zostało po wszystkim… zjedzone.

 

Mandala

– w sensie matematycznym to koło, forma doskonała

– w sensie metafizycznym to czysty umysł, centrum świata, doskonałość duszy, energia

– w sensie mentalnym – miłość, nadzieja, radość

– w sensie artystycznym – obraz, instalacja, performance, happening

 

Anna Pacholik o swojej akcji: – Mandala to koło, symbol nieskończoności, to kształt doskonały. Jej układanie pozwala wyciszyć myśli, zatrzymać
w pędzącym świecie, a nade wszystko daje olbrzymią energię i radość, którą możemy się podzielić z innymi. Dzięki temu powstanie obraz przestrzenny, instalacja, która pozwoli nam integrować się i wspólnie przeżywać chwilę.

 

Social media