Archiwum ofert

Łódzkie Centrum Wydarzeń  poszukuje pracownika na stanowisko Księgowy / Księgowa

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji kasowej,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb.

Wymagania :

 • doświadczenia co najmniej 3 lata w księgowości,
 • znajomości zasad księgowości oraz przepisów podatku VAT, CIT, ustawy o rachunkowości,
 • mile widziana znajomość programu finansowo-księgowego OPTIMA,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy własnej,
 • znajomość pakietu MS Office.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedziba przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź ;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@piodo.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na stanowisko „Księgowego”;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. Nie podanie danych będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@lcw.lodz.pl do dnia 20.09.2018 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko „Księgowy”, prowadzonego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź. Jednocześnie oświadczam, że został-em/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

………………………………. ……………………………………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

………………………………. ……………………………………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)