Łódzkie Centrum Wydarzeń postanowiło wyjść naprzeciw łodzianom, którzy mają ciekawe pomysły na kulturalne ożywienie miasta – uruchomiło program Kultugranty i dofinansuje najlepsze projekty wydarzeń kulturalnych. Jakich? Spektrum jest szerokie. Pieniądze można wykorzystać np. na organizację koncertów, happeningów, spektakli czy wydarzeń plenerowych o charakterze kulturalnym.

Kultugranty to projekt, którego celem jest wsparcie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie Łodzi. Program wsparcia to odpowiedź na wyjątkową kreatywność łodzian w zakresie kultury. W mieście powstaje wiele interesujących inicjatyw, również oddolnych, niekoniecznie powstających w ramach instytucji czy stowarzyszeń.

W puli znajduje się 60 tys. zł. Jeden laureat może otrzymać na realizację pomysłu maksymalnie 20 tys. zł. Liczba projektów zrealizowanych w ramach Kultugrantów nie jest ograniczona. Wszystko zależy od jakości złożonych wniosków. Dofinansowane zostaną najwyżej ocenione projekty, do wyczerpania puli środków w danej edycji. Może się okazać, że uznanie komisji zdobędą trzy projekty, z których każdy wyceniony jest na 20 tys. zł, albo kilka czy kilkanaście ciekawych propozycji o niższej wartości. Wnioski oceni czteroosobowa komisja konkursowa.

Wnioski mogą składać nie tylko fundacje i stowarzyszenia, ale również kreatywni ludzie, za którymi nie stoją żadne organizacje. Liczy się przede wszystkim dobrze napisany projekt. Ważnym założeniem Kultugrantów jest też brak ograniczeń co do wieku czy wykształcenia.

Wnioski należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej do 17 marca do godz. 10.00 zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Programu.


 Pliki do pobrania

Regulamin

Wzor wniosku

Karta oceny wniosku

Deklaracja bezstronności

Wzor umowy

Wzor sprawozdania

Komisja oceniajaca