INFORMACJE O REPREZENTOWANYM MEDIUM

DANE AKREDYTOWANEGO DZIENNIKARZA / DZIENNIKARKI


Prosimy o zapoznanie się z zasadami otrzymania akredytacji dziennikarskiej na stronie 2. formularza.

Zasady otrzymania akredytacji dziennikarskiej:

  • Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne.
  • Akredytacje przyznawane są dziennikarzom czynnym zawodowo.
  • Przyznanie akredytacji zostanie potwierdzone e-mailem w ciągu 7. dni od daty przesłania zgłoszenia.
  • Dziennikarze akredytowani proszeni są o przesłanie kopii swoich materiałów na temat wydarzeń realizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń na biuro@lcw.lodz.pl